Det är vi som är 

Livsmedicin

Vi har en tvärvetenskaplig profil med kompetens inom folkhälsa, beteendemedicin, rehabiliteringsmedicin, omvårdnad, internmedicin, geriatrik, molekylärbiologi, fysiologi, idrottsvetenskap, idrottsmedicin, psykologi, statistik, systemutveckling och interaktionsdesign. 

Anna Nordström

Enhetschef

Driven adjungerande professor i folkhälsa, assisterande professor i idrottsmedicin och medicinskt ansvarig överläkare på livsmedicin. Ledande forskare i ett antal studier inom fysisk aktivitet och hälsa, inklusive hälsosamt åldrande, samt initiativtagare till flertalet projekt inom området.

Peter Nordström

Forskare

Överläkare, professor i Geriatrik och statistiker av rang. Gillar att peta hål på myter och presentera evidensbaserad fakta.

Sabine_edited.png

Sabine Björk

Forskare och

projektkoordinator

Kreativ problemlösare med nyfikenhet som drivkraft. Har en forskarutbildning i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad. Forskningsfokus ligger på äldre, e-hälsa samt hur livsstil- och levnadsförhållanden kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Magnus_edited.png

Magnus Lindblom

Forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterska med koll på teknik och träning.  

Andreas_edited_edited.png

Andreas Hult

Forskare

Nyfiken molekylärbiolog som intresserar sig för hur vår livsstil påverkar folkhälsan. Har doktorerat vid idrottsmedicin där intresset för forskning kring kost och träning utvecklades. Arbetar nu främst med registerstudier och interventionsstudier inom området hälsosamt åldrande.

Jim_edited.png

Jim Viklund

Forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterska med stort intresse för träning och kost. 

Daniel Nilsson

CTO

Vetgirig ingenjör med kunskap inom många områden och med ett större intresse att förbättra folkhälsan. Drivs av att lösa allt som ännu inte lösts och att göra det med hjälp av AI eller någon annan framtida innovation. 

David Lapveteläinen

Forskningssjuksköterska

Forskningssköterska som gärna inspirerar människor till rörelse och ökad hälsa, oavsett bakgrund och sjukdomshistoria.

Markus Å. Larsson

Systemutvecklare

Utvecklar webappar och mobila appar. Arbetar med maskininlärning för accelerometerbaserad 

aktivitetsigenkänning. 

Niklas Sörlén

Forskningshandläggare, 

testledare

Certifierad och utbildad i Good Clinical Practice på forskarnivå med projektledarkompetens vid kliniska prövningar. 

Jonathan

Bergman

Doktorand

Doktorand i geriatrik med bakgrund i statistik. Använder nationella register för att forska om läkemedel mot benskörhet.  

Jenny Crosby

Administratör

Entusiastisk administratör och undersköterska som följer upp och kvalitetssäkrar försökspersonsdeltagande på testbädden.

Theresa Rambaran

Post Doc

Postdoktor med doktorsexamen i kemi. Aktuellt forskningsintresse innefattar användning av nordiska bär för att motverka kardiometabola sjukdomar och

främja hälsosamt åldrande. 

Marcel Ballin

Doktorand & projektmedarbetare

Doktorand med bakgrund inom idrottsmedicin och idrottsfysiologi. Forskar på fysisk aktivitet och bukfetma hos äldre personer i relation till risken för hjärtkärlsjukdom. 

Nathan

​Qin

Partner for Strategy & Business Development

External business consultant for international collaboration and product development