Våra Tjänster

Om du har en idé, driver utveckling eller forskning och vill ha vår expertis och resurser kan du höra av dig till oss, oavsett var i innovationsprocessen ni befinner er. Med engagemang, nyfikenhet och objektiv expertkunskap bygger vi broar mellan teknik, forskning och människor. Det resulterar i en flerdimensionell miljö där kreativa idéer inom preventiv hälsa och fysisk aktivitet kan utvecklas.

En flerdimensionell miljö för utveckling av idéer inom hälsa och fysisk aktivitet. 

När du har en idé

ERVJUDANDEOMRÅDEN

FÖRSTUDIE

När du vill utveckla din idé

TESTMILJÖ

När du vill utvärdera din idé

VALIDERING

När du vill förverkliga din idé

 • Användbarhetsanalys/  marknadsundersökning

 • Riskanalys

 • Grundläggande innovations- och       entreprenörsrådgivning

TJÄNSTER / DEL-ERBJUDANDEN

 • Funktionella tester

 • Kroppskomposition

 • Provtagning

 • Aktivitetsmätning

 • Fokusgrupper 

 • Workshops 

 • Intervjuer

 • Enkäthub 

Läs mer om vilka tester samt utrustning vi erbjuder här. 

 • Produktutvärdering

 • Produktvalidering (mvp/ färdig produkt

 • Marknads-/konsument-/ omvärldsanalys

 • Compliance/kravanalys 

 • IP-strategi

 • Avancerad forskning

 • Kompetensutveckling och rådgivning inom healthy living, healthy ageing, ehälsa och digitala koncept

 • Tvärvetenskaplig handledning

 • VFU

 • Kursutveckling

 • Hälsotest (design/ datainsamling/analys)

 • Digitala behandlingsprogram

 • Föreläsningar och seminarier

 • Workshops

 

Förstudie

När du har en idé

För dig som är ny på marknaden eller som har en ny idé som kan revolutionera den är vi det självklara valet för innovationer inom fysiska aktivitet och hälsa.

 

Vi erbjuder en unik utvecklingsmiljö till de som förstått vikten av att arbeta preventivt mot ohälsa.

I vårt förstudie-paket erbjuder vi grundläggande innovations- och entreprenörsrådgivning och guidar dig vidare i vårt nätverk av innovationsfrämjare. I paketet ingår dessutom användbarhetsanalys, marknadsanalys, och riskanalys så att du kan vara säker på att din idé gör skillnad på marknaden.

Vi låter dig inte vackla i blindo med en idé vi inte tror på. Efter vår förstudie kan du vara säker på att din idé verkligen spelar roll för de du vill nå.

 

Testmiljö

När du vill utveckla din idé

När du tillsammans med oss eller på egen hand identifierat och undersökt din idé och hur den förhåller sig till marknadens behov erbjuder vi möjlighet att utveckla din i vår unika testmiljö.

Livsmedicin ger dig tillgång till vår testmiljö där din idé sätts samman med de personer du önskar göra skillnad för. 

Läs mer om vilka tester samt utrustning vi erbjuder här

Du får möjlighet att genomföra tester i i tre olika testmiljöer; labb, simulerad användarmiljö och verklig användarmiljö. 

I test-paketet ingår testpersoner från målgruppen samt utvärdering och sammanställning av testerna.

 

Validering

När du vill utveckla din idé

För oss är det viktigt att idéer gör skillnad. På riktigt. Att alla innovationer som utvecklas är baserade på solid evidens och att hälsoresultat kan verifieras med oantastbara metoder är en förutsättning för Livsmedicin. Samtidigt som det är en enorm trygghet för dig som idébärare.  

Med djup kunskap inom fysisk aktivitet och hälsa kan vi erbjuda produktutvärdering och -validering av din innovation.  Vi genomför också marknads-, konsument- och omvärldsanalyser så att du kan känna dig säker på att din innovation möter de funktionskrav som du lovat dina användare. 

Utöver detta så hjälper vi dig med att skydda din innovation genom en tydlig IP-strategi och genomför compliance/kravanalys. Efter valideringsfasen för vi dig samman med någon av våra samarbetspartners som hjälper dig att ta innovationen vidare ut på marknaden.

 

Kunskap

När du vill förverkliga din idé

Vi har en stark koppling till forskning och spetskunskap inom hälsa, sport och preventiv vård. Det gör att vi kan fokusera på att vara sakexperten, den som tillför kunskap och evidens till innovationsprocesserna snarare än att själva leda och driva dem.