Testmiljö

Vi erbjuder olika metoder såsom workshops, fokusgrupper och intervjuer, samt tester som kan genomföras i tre varianter av testbäddsverksamhet. Nedan finner du en mer ingående beskrivning av vad vi gör och erbjuder. 

Tre varianter av testmiljö

1

Egenskaper och funktioner kan testas i isolerade, artificiella och kontrollerbara miljöer. Fokus ligger på enskilda funktioner och inte på test av hela system i verklighetsnära situationer.

Labb

laboratory.png

2

Simulerad
användarmiljö

Test i verklighetsnära miljöer men som samtidigt är avskilda och har kontrollerbara förhållanden.

social-care.png

3

Verklig
användarmiljö

Teknik och koncept kan testas direkt i den miljö där tekniken är avsedd att användas.

house.png

Tester

Funktionella tester

 • Greppstyrka

 • Balansmätning

 • Gånganalys

Kroppskomposition

 • Ben-, muskel-, och fettmassa (iDXA)

 • Bentäthet (pQCT)

 • Muskel- och fettmassa (bioimpedans)

Provtagning

 • Blodprover

 • Blodtryck

 • Antropometri (längd, vikt, midjemått o.s.v.)

 • Provhantering (centrifugering, infrysning -80°C)

Aktivitetsmätning

 • Objektiv aktivitetsmätning 

 • Konditionstester 

 • Skattningsskalor 

 • Aktivitetsapp för iOS och Android 

Vi samlar en grupp med representanter för de blivande användarna. Deltagarna blir uppmuntrade till diskussion utifrån ett givet ämne eller frågeställning. Huvudfrågeställningarna tas fram i samråd med oss. 

Fokusgrupper

Workshops

Vi bjuder in en grupp och samlar kompetens för att lösa en specifik fråga. Fokus ligger på problemlösning, lärande och diskussion. 

Vi bjuder in relevanta intervjupersoner för målgruppen och hjälper er att ta fram frågeställningar utifrån ert syfte. 

Intervjuer

Enkäthub

Vi hjälper er att ta fram och/eller designa en enkät utifrån ert syfte. Vi tar också fram relevanta deltagare för att besvara enkäten.