header med blå form-13.png
LM-logga-vit-grön.png

Testbädd

Livsmedicins testbädd är skärningspunkten där forskning, vård, innovation och användare möts. Här kan er innovation inom healthtech med fokus på prevention och egenvård, utvecklas tillsammans med användarna. Med ett team av forskare, vårdpersonal och sakkunniga vill vi stolt påstå att vi är Sveriges främsta testbädd runt användarcentrering och förebyggande hälsa.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Våra erbjudanden

Användarcentrering är centralt i testbäddens metod och arbetet med att hjälpa er att utveckla produkter som användarna vill ha och vill använda.

Genom att förena forskningsvärlden med användarnas behov erbjuder Testbädden tjänster inom fyra övergripande områden: analys, användartester, kliniska studier och projektpartner vid innovationsprojekt.

Vänligen tryck på respektive område för att läsa mer om exakt vilka tjänster vi erbjuder.

Kliniska studier

Varför

För att säkerställa att er innovation är säker och skapar den positiva effekt på människors hälsa ni vill åstadkomma.

Hur

Vi hjälper er med planeringen och genomförandet av nödvändiga kliniska studier med syfte att stärka funktionalitet, effekt och säkerhet för era produkter eller tjänster där vi tar ett helhetsansvar.

Vad

Varje kliniska studie är unikt. Livsmedicins testbädd har sedan starten 2012 genomfört ett flertal studier, däribland en pågående studie med över 6000 unika deltagare och vi har en stor erfarenhet kring att bygga upp och bedriva studier.

kliniska-studier-illustration.png

Inledande analys

​Varför

För att ni ska få det bästa förutsättningarna att skapa positiv förändring i samhället.

Hur

Genom att vi tillsammans med er som kund fastställer analysbehov, analysform samt

nyläge för att sedan gemensamt arbeta fram ett resultat ni är nöjda med.

Vad

Det vi kan genomföra är målgruppsanalys, marknadsanalys, behovsanalys och medicinsk analys gällande certifiering, vårdteknisk kravspecifikation och medicinsk kravspecifikation.

inledande-analys-illustration-1.png
inledande-analys-illustration-3.png
inledande-analys-illustration-2.png

Projektpartner

Varför

För att ni når längre om vi arbetar tillsammans.

Hur

Vi söker och driver innovationsprojektet tillsammans från start till slut.

Vad

Varje innovationsprojekt är unikt. Vi på Livsmedicin har lång erfarenhet av att söka och driva olika former innovationsprojekt inom vård, förebyggande vård, rehabilitering och folkhälsa. Vi har beviljats finansiering nationellt såväl som internationellt och har idag ett stort internationellt nätverk av forskare, innovationsnav, näringsliv och vårdsektor som vi samarbetar med.

projektpartner-illustration-2.png
projektpartner-illustration-1.png

Användartester

Varför

Våra användartester kan delas in i tre domäner: laboratoriemiljö, konstruerad/simulerad användarmiljö eller faktisk användarmiljö. De kan röra sig om korta tester med slutanvändare eller experter, likväl som längre tester, allt utifrån ert behov. Gemensamt är att testerna bygger på design thinking, användarcentrerade designprinciper och agila projektmetoder med syfte att säkerställa hög kvalitet och anpassning till ert nuläge och tilltänka målgrupper.

 

Utöver användartester genomför testbädden även kliniska tester. I dagsläget erbjuder vi tillgång till omfattande testutrustning.

För att det är deras liv vi vill förbättra.

Hur

När vi talar om användartester talar vi om olika sätt att integrera användaren i utvecklingen av en idé till en produkt eller tjänst, utifrån era behov och nuläge.

Vad

 • Funktionstester

 • Greppstyrka

 • Balansmätning

 • Gånganalys

 • Kroppsammansättning

 • Bentäthet, muskler och fett (iDXA)

 • Bentäthet (pQCT)

 • Muskler och fett (bioimpedans)

 • Provtagning

 • Blodprover

 • Blodtryck

 • Antropometri (längd, vikt, midjemått osv.)

 • Provhantering (centrifug, frysförvaring -80°C)

 • Aktivitetsmätning

 • Objektiv rörelsemätning (accerlerometri)

 • Konditionsmätning (ergometercykel)

 • Skattningsskalor (IPAQ)

 • Aktivitetsapp för iOS och Android

användartester-illustration-1.png
användartester-illustration-3.png

Vår arbetsprocess

Design thinking

Vårt arbete utgår från att sätta användaren i fokus oavsett om det berör våra egna forskningsprojekt, innovationsutvecklingar eller när vi arbetar extern med kunder. För att detta ska genomsyra allt vi gör arbetar vi utifrån deisgn thinking metodiken för att säkerställa att detta görs i alla led.

Sprintar

Innovationsutvecklingen går fort och för att kunna vara med i ständiga förändringar arbetar vi agilt både externt och internt.

MVP

Genom att säkerställa att vi arbetar utifrån att värde ska skapas med minsta möjliga tid och kraft kan vi kontinuerligt bidra till ett ökat värde för våra kunder.

arbetsprocess.png
blå-våg-bakgrund-31.png

Case

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
sendoc-logga.png
pågående.png

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
sendoc-logga.png
pågående.png

OAC

Ett projekt med syftet att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
sendoc-logga.png
pågående.png

Neo

Ett koncept som knyter samman hälso-, sjuk-, friskvård och personer som fått fysisk aktivitet på recept (FaR).

testamonials-bakgrund.png

Livmedicin tillhandhåller en unik bredd av kompetenser och ett genuint engagemang i att verka för framtida vårdlösningar - Vi är mycket glada över den hjälp och stöttning vi får och ser fram emot en spännande utveckling och framtid för Masano Health.

Sanna Freiholtz

VD, Masano Health AB

Livsmedicin hjälpte oss att strukturera användartester med en relevant patientpopulation. Utan livsmedicins hjälp hade det tagit längre tid att komma från koncept till färdig produkt.

Erik Rask

CEO, Medbeat

Doktor justera balansen på våg

Vill du använda vår testbädd?

De kommande åren står Sverige och omvärlden inför stora utmaningar rörande folkhälsan, vill du ändra på det? Livsmedicin letar alltid efter individer som vill bidra till ett bättre samhälle genom forskning, innovation, systemutveckling, design, utbildning, kommunikation, och utveckling av civilsamhället.