header-projekt-43.png

Projekt

Livsmedicin utför projekt kring hälsofrämjande insatser, digital innovation och kunskapsspridning för en ökad folkhälsa. 

 

Våra projekt sker genom användarcentrering, forskning och innovation och riktar sig till vård, egenvård, friskvård samt civilsamhälle och sträcker sig från internationell till regional nivå. 

 

Har du en projektidé som du vill utveckla med Livsmedicin? Kontakta oss så kan vi berätta mer om vårt arbete.

blå-våg-bakgrund-31.png
Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
tom-bild_Rityta 1 kopia 2.png
avslutat.png

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
tom-bild_Rityta 1 kopia 2.png
avslutat.png

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png
tom-bild_Rityta 1 kopia 2.png
avslutat.png

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.

Projekt