Projekt

Här kan du läsa mer om de testbäddsprojekt som vi arbetar med. 

Healthy ageing initiative (hälsa 70)

Sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och benbrott är idag några av de vanligaste orsakerna till ohälsa, sjuklighet och död i Europa och resten av världen. I studier har man kunnat konstatera att vi i Umeå drabbas oftare av hjärtinfarkter än människor på många andra platser i världen och benbrott är vanligare i Umeå än i resten av världen. Orsakerna till detta är okända, men vi vet att dessa sjukdomar ökar i förekomst efter 70 års ålder.

Forskare kopplade till olika enheter på Umeå Universitet och Region Västerbotten vill därför kartlägga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och benbrott. Varje år sedan 2012 har vi erbjudit personer kring 70 år i Umeåområdet en hälsoundersökning, där vi har gjort en rad olika tester såsom iDXA, pQCT, blodprover, balanstest, gånganalys, funktionella tester och aktivitetsmätning, för att nämna några. Idag har vi undersökt mer än 4500 personer. Du kan läsa mer om projektet här.

Online-träning för seniorer

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har vi satt ihop ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer. Vi har gjort mätningar i form av bland annat iDXA, balanstester och funktionella tester på ca 200 deltagare och forskningsvaliderat träningsprogram för styrka, kondition och balans. För att komma till träningsprogrammen, klicka här. Allt som krävs är att du gör en kostnadsfri registrering.

ONLINE-TRÄNING
FÖR SENIORER
Online-träning för seniorer
SENDoc

Projektet Smart SENsor Devices fOr rehabilitation and Connected health (SENDoc) utvecklar sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande.  Projektet kommer att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Vi arbetar med att bedöma sensorernas tekniska, kliniska och sociala acceptabilitet och deras inverkan på patienter, hälso- och sjukvård samt landsbygd. Läs mer om projektet här.

SENDoc

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.​

Idag används prototypssystemet inom forskning i Testbädd Livsmedicin. Systemet har fungerat väl i över 6 år och över 4000 patienter har genomgått testning med uppföljning. Med stöd från Medtech4Health och Vinnova utvecklas nu FRAil  från ett validerat prototypsystem till en produkt som verifierats för användning inom vården.

FRAil
FRAil
PRObrain

Vi stöttar Svenska hockeyligan med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. PRObrain studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

PRObrain SHL
Seniorhusen

Seniorhusen är innovativa seniorboenden som erbjuder bekväma lägenheter och goda möjligheter till aktiviteter och social samvaro. För att komma till seniorhusens webbsida klicka här

Här fungerar vi som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden.

Ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel

Ett forskningsprojekt där man undersöker vuxna som föddes med svåra hjärtfel. I tidigare forskningsstudier har man visat att det påverkar kroppen att växa upp och leva med ett svårt medfött hjärtfel. Bland annat har dessa patienter en låg skelettmuskelmassa och sänkt benmassa, vilket i sin tur kan öka risken för andra sjukdomar som till exempel benskörhet. I nuvarande projekt arbetar man vidare med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp. Vi har arbetat med att genomföra dessa mätningar med pQCT.  

Information kommer inom kort.

Koloncancer & fysisk aktivitet
Koloncancer & fysisk aktivitet
Intercaleted Program in Basic Medical Sciences in Jordan.jpg

Livsmedicin tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) samt sex Jordanska universitet och organisationer bygger upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien. Du kan läsa mer om projektet här eller på dess webbplats rojektet