Innovationsprocessen

idea green .png

Mottagen idé

Vi tar emot din idé

Första möte

Vi erbjuder ett första möte där syftet är att bli insatt i ert behov och önskemål, samt var i innovationsprocessen ni befinner er.

handshake.png
list.png

Planering & teststrategi

Vi kommer överens om vilka av Livsmedicins metoder som kan vara av nytta för er och bygger ihop en strategi och testplan. 

Test/pilot

Vi testar hur din innovation fungerar i olika testmiljöer och med testpersoner ur målgruppen. 

gear.png
Result.png

Resultat

Du får svar på om innovationen håller för behov och krav på funktion. Vad gick bra, vad gick mindre bra och vad har vi lärt oss?

Implementering

Utan att nå ut till användarna blir inte innovationen känd. Genom att målgruppen involveras under processen skapar det förutsättningar för att innovationen ska fungera kommersiellt. Våra samarbetspartners hjälper dig att nå ut på marknaden. 

tag.png