OaC: my goal 

Outdoor against Cancer: move yourself, go out and live 

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens Idrottsförbund. OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

 

Fysisk aktivitet under terapi och efterbehandling hos cancerpatienter visar mångsidiga positiva effekter. Inte bara på fysiologiska funktioner, trötthet, depression och livskvalitet, men också på överlevnadschans.

 

Detta europeiska projekt fokuserar på högre deltagande från cancerpatienter, deras familjer och vänner, i särskilt utomhusaktiviteter. Läs mer här. 

OaC winter edition

Under våren 2020 anordnar vi, tillsammans med IKSU frilufts, vårt nästa event i winter edition. Eventet kommer att äga rum i Umeås närhet med aktiviteter såsom skidåkning, skridskoåkning, vandring eller dylikt. Eventet är helt gratis och riktat till personer med cancer, samt deras familj och vänner. Det blir ett tillfälle där vi tillsammans kommer ut i naturen och rör på dig i precis det tempo som passar dagsformen. Mer information kommer. 

     Syftet med eventet: 

  • Underlätta för cancerpatienter att dra nytta av de positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger.

  • Att göra dessa fördelar synliga för cancerpatienterna, deras familjer och vänner samt för alla intresserade.

  • Skapa medvetenhet om vikten av hälsoförbättrande fysisk aktivitet för cancerpatienter, förbättra deras livskvalitet och självkänsla, motivera dem att engagera sig och göra dessa aktiviteter till ett sätt att leva, socialisera och leda de bort från social isolering och depression.

  • Att hjälpa cancerpatienter att upptäcka naturen inom sin egen fysiska kapacitet och att förbättra denna kapacitet.

  • Att öka tillgången till och underlätta deltagande i utomhusaktiviteter.

  • Dela bästa praxis för utomhusaktiviteter med cancerpatienter.

  • Bygga ett nätverk mellan cancerpatienter och idrottsutbildare/tränare.

Anmäl ditt intresse här:

Kontakt

Tvistevägen 48

907 36 Umeå

  • Facebook

© 2019 LIVSMEDICIN. ALL RIGHTS RESERVED