header-om-oss.png

Om Livsmedicin

Hos Livsmedicin arbetar forskare, vårdpersonal, innovatörer, affärsutvecklare, systemutvecklare, projektledare och designers tillsammans med innovationsutveckling inom området hälsa med fokus på digitala lösningar.  

 

Med fokusområden inom fysisk aktivitet, social gemenskap, en hälsosam livsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet, tar Livsmedicin vården framåt.

Vi är en del av

ECHA-logga.png

ECHAlliance

ECHAlliance Ecosystems är geografiskt fokuserade, permanenta partnerskap med flera intressenter som har åtagit sig att bryta ner silos, omvandla vård och omsorg och skapa ekonomisk tillväxt. Under de senaste tio åren med stöd av Europeiska kommissionen har vi utvecklat en metod och ett tillvägagångssätt. om hur man ställer in och hanterar och kopplar samman ekosystem på 55+ globala platser. 

HIOS-logga.png

HIOS

Health Innovation of Sweden (HIOS) är en digital innovationshubb med målet att driva utveckling inom e-hälsa och göra digitala hälsolösningar tillgängliga för medborgare över hela Europa. I samarbetet ingår RISE och Linnéuniversitetet tillsammans med Blue Science ParkDigitalWell Arena, eHealth Arena, Future Position XLeap for Life och Livsmedicin