Testbädd Livsmedicin

En testbädd i samverkan med Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Från idé till innovation

Vi arbetar för att korta vägen från idé till innovation och är en öppen plattform för att skapa nya e-hälsotjänster och produkter för export. Vi är helt enkelt en testbädd och jobbar med forskning samt innovations- och utvecklingsarbete inom connected health, d.v.s. digitala verktyg för ökad hälsa och välbefinnande. I testbädden kan idéer utvecklas och provas på faktiska personer i en innovativ miljö som liknar verkligheten. Tester och utvärdering kan ge direkt koppling mellan användarens beteende, testresultat och upplevelse. 

Digitalisering för stöd av egenvård

Vi lyfter fram goda exempel där digital teknik implementerats inom vård och omsorg och hjälper beslutsfattare att upptäcka digitaliseringens möjligheter. Vi vill flytta fokus från organisation till patient och öka möjligheten att plocka ut delar av vården till individen i hemmet. Hälsotjänster och produkter som vi testar och utvecklar kan vara avsedda för allt från sjukvården till privatpersoner som vill ansvara för sin egen hälsa och välbefinnande.

Innovation genom samverkan

Vi finns för att minska gapet mellan vård, omsorg, akademi och näringsliv samt koppla samman verksamhet, forskning och företag. Värde skapas genom att testmiljö och spetskompetenser knyts till processen. Behovsägare och Region Västerbotten deltar i processen att analysera, utveckla och validera nya tjänster och produkter. Processen bidrar till nya lösningar på viktiga och prioriterade utmaningar, såsom ökad kvalitét, högre kostnadseffektivitet och tillväxt.

Kvalité

Vi integrerar i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och kan erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation. Vi fungerar som en plattform för lokala, nationella och internationella företag inom connected health att nyttja för produkttester av varor och tjänster i en kontext av hög mobil kompetens och faciliteter, samt en närhet till en kompetent och sammanhållen sjukvårdsregion.