OaC: my goal 

Outdoor against Cancer: move yourself, go out and live 

medfinansieras av EU.jpg

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens Idrottsförbund. OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

 

Fysisk aktivitet under terapi och efterbehandling hos cancerpatienter visar mångsidiga positiva effekter. Inte bara på fysiologiska funktioner, trötthet, depression och livskvalitet, men också på överlevnadschans.

 

Detta europeiska projekt fokuserar på högre deltagande från cancerpatienter, deras familjer och vänner, i särskilt utomhusaktiviteter. Läs mer här. 

OAC_Blau NEU my goal (1).jpg