OaC: my goal 

Outdoor against Cancer: move yourself, go out and live 

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens Idrottsförbund. OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

 

Fysisk aktivitet under terapi och efterbehandling hos cancerpatienter visar mångsidiga positiva effekter. Inte bara på fysiologiska funktioner, trötthet, depression och livskvalitet, men också på överlevnadschans.

 

Detta europeiska projekt fokuserar på högre deltagande från cancerpatienter, deras familjer och vänner, i särskilt utomhusaktiviteter. Läs mer här. 

OAC_Blau NEU my goal (1).jpg
medfinansieras av EU.jpg

OaC

European Week of Sports 23- 30 september

Under hösten 2020 anordnar vi, informationsträffar om OaC och olika utomhusevent. Nästa event kommer att äga rum vid Umeås Energipark med aktiviteter såsom basket, bordtennis, klättersten och friluftsgym. Det är även möjligt att promenera i Gammliaskogen ochupptäcka geocaching och friluftsgymmet i skogen. Tag med mobiltelefon och använd app ( Geocaching ) Eventet är helt gratis och riktat till personer med cancer, samt deras familj och vänner. Det blir ett tillfälle där vi tillsammans kommer ut i naturen och rör på dig i precis det tempo som passar dagsformen. 

När: Onsdag den 23 september kl 16-19
Plats: Energiparken, Gammliav. 5.
På grund av Corona/Covid 19 är det begränsat antal platser.
Anmäl ditt intresse senast 21 september till:livsmedicin@regionvasterbotten.seLäs mer om IKSU friluftssektion på www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-frilufts/,samt om Outdoor Against Cancer på www.oacmygoal.eu.

     

RV_Logo_Liggande.png
umu-logo-left-SE.png

      Syftet med eventen: 

  • Underlätta för cancerpatienter att dra nytta av de positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger.

  • Att göra dessa fördelar synliga för cancerpatienterna, deras familjer och vänner samt för alla intresserade.

  • Skapa medvetenhet om vikten av hälsoförbättrande fysisk aktivitet för cancerpatienter, förbättra deras livskvalitet och självkänsla, motivera dem att engagera sig och göra dessa aktiviteter till ett sätt att leva, socialisera och leda de bort från social isolering och depression.

  • Att hjälpa cancerpatienter att upptäcka naturen inom sin egen fysiska kapacitet och att förbättra denna kapacitet.

  • Att öka tillgången till och underlätta deltagande i utomhusaktiviteter.

  • Dela bästa praxis för utomhusaktiviteter med cancerpatienter.

  • Bygga ett nätverk mellan cancerpatienter och idrottsutbildare/tränare.

Vif logo .png

Anmäl ditt intresse här:

Tack för visat intresse!