header-forskning.png

Forskning

Livsmedicin bedriver forskning i världsklass inom flera områden med stor betydelse för samhället. Genom ett nära samarbete mellan universitet, vård, innovation och medborgare kopplas kunskap till våra projekt och Testbädd för att ge medborgare en bättre hälsa genom hela livet. 

blå-våg-bakgrund-31.png

Forskningsprojekt

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Romantisk promenad i Sunset
vit-våg-10.png

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.

Kvinna Scientist Använda mikroskop

Vill du forska med oss?