koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

YOAD
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

Antalet människor som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa i Europa är mycket hög och ökar årligen. 50 - 60% av arbetsfrånvaron är stressrelaterad och ca 55 miljoner människor är drabbade, till en årlig kostnad av 240 miljarder euro.


Även Sverige delar denna problematik och Arbetsmiljöverket har i undersökningar visat på att ca 15% av alla kvinnor i arbetsför ålder och 8% av män upplever besvär till följd av stress. Sjukskrivningar för stressrelaterad psykisk ohälsa har stadigt ökat sedan 90-talet med en sexdubbling av antalet sjukskrivna sedan 2010, särskilt bland kvinnor.


Användandet av egenvård i form av mindfullness för att motverka stress, stressrelaterade problem och för att öka välbefinnandet har uppmärksammats de senaste åren efter en systematisk översikt som genomfördes av Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) i USA och som visade på signifikanta effekter.


Med bakgrund i detta utvecklar projektet Yoad en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR), som riktar sig till människor som saknar kunskap eller förutsättningar att ta till sig mindfullness och hitta ro.


Metoden använder sig av koncept framtagna av psykologer, beteendevetare och interaktionsdesigners för att återskapa lugna miljöer som visat sig ha stressreducerande egenskaper.


Programmet i sin tur är framtaget av psykologer, läkare och forskare efter beprövad erfarenhet och forskningsevidens med hänsyn till att passa för VR miljö och koncept.


Yoad mäter dessutom biometri och ger AI-genererad återkoppling till användarna för att hjälpa dem ytterligare att hitta ro i en stressfylld vardag.

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.