koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Sendoc
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

Vad har vi gjort?

För projektet SenDOC har Livsmedicin genomfört flera olika användartester av sensorer med 70-åringar från Umeå kommun. Vi har från accelerometersensorer utfört gånganalyser på 328 deltagare och balansanalyser på 139 deltagare.


Utöver detta har vi även genomfört en studie med de övriga aktörerna där fokuset var på användarens feedback om upplevelsen av att bära en aktivitetssensor runt vristen under en vecka. Till sist delade vi data från vår HAI-studie med de övriga aktörerna.


Utifrån den data vi har samlat in så har vi gemensamt publicerat flertalet vetenskapliga artiklar och rapporter.


Varför har vi gjort det?

Megatrenden urbanisering gör att vården blir allt mer centraliserad kring de stora städerna och personer som då bosätter sig i glesbygd får sämre tillgång till vård. Att vår population blir äldre samt att de ofta representerar dem som bor utanför staden gör att problemet med att säkerställa kvalitativ vård blir större. Att hitta en lösning på detta problem var utgångspunkten i projektet SenDOC.


Vad har det resulterat i?

Äldre accepterar inte varje designfunktion.


Enheten måste tjäna sitt syfte, och enhetens primära funktion bör vara tillförlitlig och lätt att använda; vissa äldre är intresserade av avancerade funktioner, men alla är det inte.


Äldre ogillar onödiga interaktioner med enheten, såsom frekvent laddning, svara på varningar och upprätthålla en Bluetooth-anslutning till sin smartphone.


En idealisk enhet för äldre kräver lite underhåll och kräver endast interaktion för att övervaka data och erhålla enhetsfeedback.


Slutligen bör en bärbar enhet vara lätt att använda ta på och av, bekväm att bära på natten och vattentät. Det borde orsaka minimala störningar i användarnas liv, vara estetiskt tilltalande och bör inte dra uppmärksamheten till användaren eller peka ut dem som patient. Den ska inte störa kläder och det bör ha ett tyst läge för att förhindra onödiga störningar.


För mer information om projektet och dess resultat, vänligen se: https://ikanyt.karelia.fi/2018/10/19/sendoc/

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.