koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

OAC

Ett projekt med syftet att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

OAC
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) var ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som byggde på OaC konsortiset där Region Västerbotten, Umeå universitet, Västerbottens Idrottsförbund och IKSU frilufts var de svenska organisationerna. OaC:s syfte var att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.


Fysisk aktivitet under terapi och efterbehandling hos cancerpatienter visar mångsidiga positiva effekter. Inte bara på fysiologiska funktioner, trötthet, depression och livskvalitet, men också på överlevnadschans.


Projektet fokuserade på högre deltagande från cancerpatienter, deras familjer och vänner, i särskilt utomhusaktiviteter.


Vad har vi gjort?

Vinterfys, Events för att stödja, inspirera och motivera fysisk aktivitet och utomhus-aktiviteter som friskvård vid cancerdiagnoser kopplat till European Week of Sports, utveckling av geocatching kopplat till utomhusaktiviteter, samverkan Fritidsbanken kring tillgängliggörande av utrustning för utomhus-aktiviteter, inspirationsträffar, utflykter till naturområden inom Umeåregionen.


Varför har vi gjort det?

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år för både kvinnor och män, även om dödligheten i cancer sjunker. 2018 drabbades 65 956 personer av cancer och 31,7 procent av alla män och 28,4 procent av alla kvinnor som är yngre än 75 år har eller har haft en cancersjukdom.


28 procent av all cancer beräknas bero på påverkbara riskfaktorer. Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. Det är inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra hälsofrämjande förändringar minskar risken avsevärt.


Läs mer om projektet här: https://www.oacmygoal.eu

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.