koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

ME/CFS
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och är en kronisk multisystem-sjukdom som drabbar både män, kvinnor och barn, där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion påverkar den drabbade som blir mycket trött och utmattad. Sjukdomen klassificeras som en neurologisk sjukdom av WHO (ICD G93.3), tidigare kallad kroniskt trötthetssyndrom, och kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar.


Orsaken till ME/CFS är inte helt klarlagd men många har drabbats av en infektion i anslutning till att sjukdomen bryter ut, som patienten aldrig hämtar sig från. Myalgisk encefalomyelit är en diagnos där vi idag saknar mycket kunskap, men kan konstatera att lidandet är stort, diagnostester saknas och kriterier som till del är subjektiva används för att ställa diagnosen vilket i sin tur gör prevalensen oklar.


Sjukdomen beräknas drabba mellan 0,1 - 0,6% av Sveriges befolkning, beroende på vilka diagnoskriterier som används och det finns idag minst 10 000 ME-sjuka i Sverige i olika svårighetsgrad där cirka 25 % av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande.


Sjukdomen kännetecknas av en oförklarlig trötthet som har varat i mer än sex månader och som inte går att vila bort. Något som utmärker ME är en fysisk och mental aktivitetsgräns och därtill även ansträngningsutlöst försämring. Detta medför att ME-sjuka kan bli mycket begränsade med hänsyn till en risk för bestående försämringar ifall de anstränger sig mer än vad sjukdomen tillåter.


Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.