koncept-leverans-bakgrund-05.png

Case

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

Arthron
oac-logga_Rityta 1 kopia.png

E-sport anses vara världens snabbaste växande sport och branschen beräknas uppgå till 1.6 miljarder euro 2023, med en publiktrend på över 400 miljoner tittare per år. Sporten växer även som utövarsport och spås bli Sveriges näst största sport inom 10 år enligt demoskopundersökningar.


Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs har visat att så många som 13 % av Sveriges befolkning mellan åldrarna 16 – 87 år spelar datorspel varje dag. Bland barn och ungdomar är det ännu vanligare. Allra mest spelar 13-åriga pojkar – i en undersökning som Statens medieråd publicerade 2019 uppgav 39 % att de spelar i mer än tre timmar per dag.


För att kunna tävla i E-sport på elitnivå är det vanligt att spelare spenderar omkring 12 – 15 timmar dagligen med att spela. Här tränar de olika dynamiska och repetitiva rörelser vid användning av datormus och tangentbord. I snitt genomför en person upp till 500 olika finmotoriska rörelser per minut med deras tumme, samtidigt som de försöker stabilisera hållning med deras handled, armbåge och axel.


Dessa rörelser, som sker repetitivt över en stor del av deras dag, kan in sin tur leda till att personen i fråga får artrosproblem i händerna som utsätts för en enorm mängd onaturliga rörelser under en längre tid. En studie bland e-sportande studenter visade på att 66% ofta upplevde domningar i händer, 56% rapporterade svaghet och ytterligare 38% rapporterade smärta på natten och 50% av studenterna visade funktionsnedsättning. Vanliga skador som rapporteras och som avslutar karriären i 25-års åldern för elitspelare inom E-sport är fingerledsbands-inflammationer, karpaltunnelsyndrom, tennisarmbåge, nack-, skulder- och ryggproblematik. Denna typ av förslitningsskador och skadeprofil riskerar att följa med in i vuxenlivet.


Samtidigt visar studier att det i många fall går att undvika eller minska överbelastningsskador och övriga skadepanoraman genom förebyggande träning (prehab) och rehabträning. Prehab och rehab behöver genomföras flera gånger per vecka och upplevs ofta som tråkigt, med följd att det därför inte blir av.

Arthron är ett träningskoncept för mobiltelefon som ger spelaren både prehab och rehab i ett och samma koncept. Träningskonceptet består av en app med träningsprogram för händer, handleder, axlar och nacke i kombination med förstärkt verklighet (AR) och beteendeförstärkande spelmekanik.


Syftet med Arhtron är att skapa förutsättningar för välmående händer och sprida kunskap inom E-sport runt handträning och avlastande pauser. Projektet har idag en fullt utvecklad prototyp.

Alla case

Fys-app

Individcentrerad träningsapp med användarcentrerade strategier för uppmuntran.

YOAD

Projektet Yoad utvecklar en metod och ett behandlingsprogram för stresshantering genom virtuell teknik (VR).

ME/CFS

Under 2021 utvecklar Livsmedicin på uppdrag av Region Västerbotten en specialistmottagning inom ME med fokus på användarvänlighet.

KRAFT-utbildning

KRAFT-utbildningen är en utbildning för vård och omsorg, samt aktörer inom hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa.

Ben- och muskelkvalitet

I projektet ben- och muskelkvalitet hos vuxna med medfödda hjärtfel undersökte forskarna vuxna som föddes med svåra hjärtfel och arbetade med att kartlägga kvalitén på muskler och benstomme hos denna grupp.

PRObrain 

Livsmedicin stöttar Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Damhockeyligan (SDHL) med kognitiva tester för hela Sveriges hockeyelit. Projektet studerar hockeyspelare över tid och de skador och följdverkningar som inträffar.

Senior Power!

Genom att knyta samman vård, experter inom träning och målgruppen seniorer har Livsmedicin utformat ett koncept för online-träning med anpassning till seniorer.

Hälsopeppen

Friskvårds-kurs för seniorer med prova-på aktiver och teori. Ett treårigt projekt kring friskvård för seniorer med stöd från Arvsfonden.

Healthy Boost

Utvecklande av en samverkansmodell runt hälsopolitik för stadsmiljöer inom Östersjöregionen.

Sendoc

Utveckling av sensorer som kan mäta rörlighet, styrka, balans och också välbefinnande med syftet att introducera användandet av bärbara sensorsystem i åldrande samhällen i norra avlägsna områden.

Arthron

AR-baserat träningskoncept för prehab och rehab riktat till spelare inom E-sport.

MotiMera

MotiMera är en mötesplats för lärande, upplevelser och gemenskap. Föreningen genomför kurser, information och testa på-verksamheter samt projekt inom hälsofrämjande och friskvård.

Fraktur-projektet

Syftet med projektet är att undersöka huruvida läkemedlet zoledronsyra minskar risken för nya frakturer hos äldre som tidigare drabbats av benbrott, jämfört med placebo.

IBMS Jordan

Tillsammans med University of Patras (Grekland), Università di Pisa (Italien), University of Porto (Portugal) och sex Jordanska universitet och organisationer bygger Livsmedicin upp det första programmet för iBSc-examen inom MENA-regionen i Jordanien.

Seniorhusen 

I samarbete med Seniorhusen fungerar Livsmedicin som ett expertstöd för arbetsmetoder och utformning för friskare och aktivare seniorboenden. 

FRAil

FRAil är ett validerat verktyg för sjukvårdspersonal utvecklat av Livsmedicin som möjliggör en snabb bedömning av balansförmåga och fallrisk hos riskindivider.

Hälsosupporten

Ett internt projekt inom Livsmedicin där forskare inom folkhälsa och friskvård tillsammans med vård- och friskvårdspersonal samlar information kring egenvård och friskvård för seniorer.

Seuro

Forskning runt användning av digital hälsoteknik för självhantering av kroniska sjukdomar bland äldre patienter.

Healthy ageing initiative

Genom fördjupade hälsokontroller av 70-åringar i Umeå vill forskare vid Umeå Universitet och Region Västerbotten kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, samt benbrott.