Program 9 oktober

Region Västerbotten startar Sveriges första regionala ECHAlliance ekosystem och bjuder in till inspiration kring hur man kan bygga ett starkt ekosystem genom ett internationellt nätverk. Temaområdet för träffen 9 oktober är Demens 

Press here to change language:

9 oktober, 2019. Kl. 14-16.00.

"Skiffersalen", Umeå Universitetssjukhus. 

Välkomna Region Västerbotten

Nils Sandberg, EU-projektkontoret, Forskning och Innovation

RINALDO Samla muskler i Norra Regionen

Anna Nordström, Professor i Folkhälsa, Umeå Universitet


ECH Alliance Ekosystem för uppkopplad hälsa. Plattform för internationella kontakter, export och samverkan
Andy Bleaden, Eco System Director at ECH Alliance 


Leva med demens, ett problem när vi digitaliserar samhället? 
Peter Nordström, Professor I Geriatrik, Umeå Universitet, Vetenskaplig Sekreterare I Svensk Geriatrisk Förening


Fika


Välfärdsteknik för sköra äldre - hot eller möjlighet??
Gösta Bucht, Professor emeritus i Geriatrik, Umeå Universitet, Sakkunnig för vård och omsorg, SPF Seniorerna 


Frisklaboratoriet, en nystartad samverkansmöjlighet
Paula Öquist, Stiftelsen Seniorhusen, Umeå


Hur får vi till välfärdsteknik som faktiskt funkar
Emil Forsberg, Verksamhetsutvecklare digital transformation Umeå kommun


Doing Dementia Differently!
Andy Bleaden, Eco System Director at ECH Alliance 

ECH_Alliance_logo__edited.png
LivsmedicinLogo_FINAL.png